Wizerunek osoby zadłużonej w postrzeganiu społecznym. Stereotyp tzw. „alimenciarza” jedną z barier w efektywnym rozwiązywaniu problemu niskiej efektywności systemu alimentacyjnego.

raport-10.07