Wielkopolski Dzień Bez Długów 24.11.2016

Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki


Dlaczego strategie pro-ugodowe stały się dziś standardem w relacjach dłużnik – wierzyciel?
doświadczenia w budowaniu strategii porozumienia przedstawiła p. Agnieszka Salach – specjalista PR
prekursora podejścia pro-ugodowego GK KRUK SA


O potrzebie i możliwościach konstruktywnego organizowania się samych najbardziej zainteresowanych
Roman Pomianowski


Doświadczenia funkcjonowania SPWZ w Poznaniu
Marta Stefaniak


O potrzebie tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania zadłużeniu i wsparcia osób zadłużonych – z doświadczeń Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Zadłużonych. Piotr Olech, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UM Gdańska.


Skala i specyfika problemu zadłużenia tzw. psychologia zadłużenia
Roman Pomianowski


Wyzwania dla profilaktyki zadłużenia z doświadczeń NBP
Izabela Pietrzak – Narodowy Bank Polski

Komornicy oddają a nie odbierają
Jacek Dauter – Komornik Sądowy przy SR w Nowym Tomyślu, Wizytator, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Komorniczej w Poznaniu.