Zadłużenie alimentacyjne

1. Pat alimentacyjny

Może czas na pragmatyczny język korzyści? Roman Pomianowski Problem alimentacji, nieskuteczności obowiązującego systemu, nie jest ani nowy, ani jakoś niedostrzegany. Czytaj dalej.

2. Założenia PROGRAMU EDUKACYJNO-KOREKCYJNEGO dla osób zobowiązanych a uchylających się od płacenia alimentów. Czytaj dalej.

3. Artykuł podsumowujący dwudniowe szkolenie: Agata Pilarska-Jakubczak, Przerwać nakręcającą się spiralę,Forum Penitencjarne XI.2017. Online: TUTAJ

4. Podsumowanie realizacji I Edycji Programu Edukacyjno-Korekcyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji zrealizowanych w Zakładach Karnych podległych DyrektorowiInspektoratu SW w Poznaniu.

Wyniki ewaluacji perspektywy upowszechnienia. Czytaj dalej.

5. Do Komisji Polityki Społecznej Sejmu

stanowisko naszego Stowarzyszenia PWZ w debacie dot. tzw. „pakietu alimenytacyjnego”, po pierwszym czytaniu w Sejmie RP, w dniu 22.11.2018 projektu ustawy- o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeńalimentacyjnych. Czytaj dalej.