Szkolenia

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę płatnych szkoleń o zróżnicowanej tematyce, będącej wynikiem zmieniającego się ustawodawstwa bądź przejmowania przez samorządy nowych zadań.

Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych działa od 2011 roku oferując pomoc psychologiczną, poradnictwo z zakresu prawa i windykacji oraz edukację ekonomiczną w zakresie zarządzania finansami. Doświadczenie zebrane w czasie pracy z osobami zadłużonymi oraz ich bliskimi zaowocowały opracowaniem programu szkoleń dedykowanych osobom pracującym  w instytucjach i organizacjach pomocowych.

Członkowie Stowarzyszenia dysponują dużym doświadczeniem w realizacji szkoleń poświęconych specyfice z tzw. „trudnym klientem” – prowadzonych systematycznie od 2008 roku. Przeszkolono ponad 1000 osób. W szkoleniach sprofilowanych na specyfikę pracy z klientem zadłużonym/niewypłacalnym od 2011 roku udział wzięły 332 osoby (w rejonie Wielkopolski i Mazowsza), w tym pracowników ZKZL w Poznaniu, Zakładu Mienia Komunalnego w Warszawie, firm windykacyjnych oraz kancelarii komorniczych.
Stowarzyszenie stale współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, MOPR w Poznaniu oraz Fundacją Barka.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym, pracownikom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za egzekucję należności, pracownikom spółek komunalnych, administracji wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osobom zawodowo pracujących z osobami zadłużonymi, np. pomocy społecznej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zgłoszeniowego on-line. Pozwala on zaoszczędzić czas oraz nie wymaga drukowania. Wystarczy wpisać niezbędne informacje oraz użyć przyciśku wyślij. Nasi konsultanci w ciągu 24 godzin wyślą do Państwa zwrotnie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 

nowosc1. „Praca z osobą zadłużoną i ich bliskimi”

Założenia programowe cyklu szkoleń e-learningowych

 

 

 

Założenia organizacyjne oraz ramowy plan szkoleń dla osób chcących się włączyć w realizacje Programu Wsparcia Zadłużonych.

Zapraszamy:

Program polecamy w szczególności pracownikom pomocy społecznej, kuratorom sądowym, pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy, administracji samorządowej, zarządcom zasobów komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownikom windykacji i służb komorniczych.

Mile widziani uczestnicy ruchów samopomocowych organizujących wsparcie dla osób uzależnionych, zadłużonych, ofiar przemocy, itd.

Zakres tematyczny szkolenia:

W trakcie szkolenie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę oraz umiejętności niezbędne
do samodzielnej pracy z zadłużonymi, w szczególności w zakresie:

– rozpoznawania problemów wynikających z zadłużenia;

– motywowania dłużników do podejmowania działań zmierzających do rozwiązania problemu, w tym organizowania tzw. wczesnej interwencji z udziałem bliskich dłużnika;

– planowania kluczowych działań koniecznych dla rozwiązania problemu, w tym opracowania Indywidualnego Planu Wyjścia z Zadłużenia;

– poszukiwania pomocy i wsparcia w realizacji planu zmiany, w tym organizowania lokalnego systemu wsparcia i samopomocy dla osób zadłużonych i ich bliskich.

Forma szkolenia:  e-learning, grupa zamknięta dla zakwalifikowanych.

Szkolenie obejmuje cykl 14 spotkań – wykładów oraz zajęć warsztatowych.
Zajęcia  prowadzone będą online, każde około 90 minut, na platformie Clikmeeting.
Ponadto każda z sesji będzie dostępna poza czasem realizacji – wszystkie sesje będą rejestrowane – możliwe do odtworzenia i przerobienia w dowolnym dla uczestnika  czasie.

Dostęp do zajęć otrzymają osoby zakwalifikowane – przed każdym spotkaniem otrzymując link dostępu
do kolejnych sesji. 

Pierwsze sesje pilotażowe online będą realizowane w wybrane czwartki, w godzinach 20.00 – 21.30.

Każda sesja online umożliwiać będzie zadawanie pytań oraz dyskusję uczestników.
Osoby uczestniczące będą otrzymywały systematycznie materiały pomocnicze oraz zadania domowe do samodzielnego wykonania – przewidujemy systematyczne sprawdzanie postępów oraz zbieranie informacji pozwalających dostosowywać program lub formę prowadzonych zajęć do potrzeb uczestników.

Pomyślne zakończenie szkolenia oraz zaliczony końcowy test wiedzy, potwierdzone zostanie certyfikatem wydanym przez organizatora Programu.

Przewidujemy możliwość indywidualnych konsultacji – w szczególności w kwestiach dotyczących bieżącej pracy z osobami zadłużonymi.

Udział w Programie nie stawia szczególnych wymagań technicznych /konieczny jedynie komputer z dostępem do internetu, wewnętrzny mikrofon, głośniki lub słuchawki, mile widziana kamera/. Od uczestników w trakcie sesji nie wymaga się podawania swoich danych personalnych – wystarczy imię lub pseudonim.

Warunki udziału w szkoleniu /aktualizacja na 11.02.2016/ :

1.Członkowie Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych – czyli osoby które złożyły deklaracje oraz opłaciły składki 60zł rocznie korzystają z oferty bezpłatnie.

2.Inne osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu:

– z pierwszych pięciu sesji korzystają darmowo /do 17.03.2016/ – powinno to pozwolić na poznanie oferty i podjęcie decyzji o wykupieniu dostępu na pozostałych 9 sesji,

– pozostałe 9 sesji w cenię 50zł za jedno spotkanie, czyli za całość 450zł – możliwa płatność w miesięcznych ratach.

Nie przewidujemy żadnych innych dodatkowych opłat, np. za materiały, test, dyplom, itd.

Zgłoszenia – optymalnie na formularzu zgłoszeniowym na stronie http://programwsparcia.com/szkolenia .

Osoby zakwalifikowane otrzymają imienne potwierdzenie udziału oraz link dostępu do Programu.

Zgłoszenie do udziału w szkolenie oraz opłaty mogą być wnoszone indywidualnie przez osoby zainteresowane udziałem w Programie lub ich pracodawców (możliwa negocjacja ceny dla grupy powyżej 3 osób). Wystawiamy faktury.

Organizatorem szkolenia jest:
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, z siedzibą w Poznaniu ul. Miastkowska 55 E, KRS 0000461341, NIP7792414056.       

Stowarzyszenie PWZ posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami zadłużonymi i ich bliskimi, dysponuje wykwalifikowana kadrą – więcej informacji i referencje na www.programwsparcia.com

Koordynator Programu

Roman Pomianowski – psycholog, Prezes SPWZ

 

 

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Submit

 

 

 

Założenia programowe cyklu szkoleń e-learningowych

 

I. Wstęp – zadłużenie charakterystyka zjawiska z perspektywy: finansowej, prawnej, socjoekonomicznej /statystyka skali problemu/.

II. Psychologia zadłużenia

1.Po co ludzie zaciągają zobowiązania? O racjonalności decyzji finansowych.

2.Jak ludzie popadają w zadłużenia? Najczęstsze przyczyny utraty kontroli nad osobistymi finansami, nieefektywne strategie zaradcze sprzyjającej uruchomieniu „spirali zadłużenia”.

3.Kiedy zobowiązania stają się problemem? Sygnały ostrzegawcze – zasady wczesnego rozpoznawania problemu

III. W obliczu problemu

4.Stres zadłużenia – co dzieje się z dłużnikiem, dominujące uczucia, jak zadłużenie wpływa na postrzeganie siebie, koszty zdrowotne, itd.

5.Typowe reakcje/ strategie zachowania dłużników?

6.Koszty i szkody wynikające z pogłębiającego się zadłużenia, zagrożenia niewypłacalnością.

7.Utrata kontroli nad osobistymi finansami z perspektywy teorii wyuczonej bezradności – typowe zaburzenia funkcjonowania dłużników – bierność, skłonności ucieczkowe, regresja zachowania .

8.Jak zachowują się najbliżsi ? Zagrożenie współ-zadłużeniem. Jakiej pomocy oczekują a jakiej potrzebują dłużnicy. Jak rozmawiać o problemach finansowych – o zasadach tzw. wczesnej interwencji kryzysowej.

IV. Bariery i ograniczenia w przyjęciu pomocy

9.Dlaczego osoby zadłużone obawiają się szukać pomocy?

9.1 Bariery mentalne – mechanizmy obronne w służbie zadłużenia / w tym myślenie magiczno- życzeniowe/;

9.2 Brak wiedzy i negatywne stereotypy na temat postępowania egzekucyjnego – co wiedzą, co myślą dłużnicy o windykacji, sądzie, komorniku, jakie mają rzeczywiście prawa, na jakich

zasadach i warunkach mogą z nich korzystać;

9.3 Brak zorganizowanego wsparcia –samotność dłużnika.

10.Co może pomóc dłużnikowi i jego najbliższym? O kryzysie, interwencji i motywowaniu do zmiany.

VW poszukiwaniu rozwiązania problemu

11.Wzięcie odpowiedzialności za powstałe zadłużenie – „Modlitwa o Pogodę Ducha” w praktyce.

12.Najczęściej popełniane błędy (kredyty na spłatę zadłużenia, chwilówki itp.)

13.Relacje z wierzycielami – jak utrzymać lub odbudować zaufanie. Co zrobić, gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty, co można uzgodnić z komornikiem.

14.Poszukiwanie pomocy – kiedy uznać własną bezsilność i zwrócić się o wsparcie innych.

15.Wybór optymalnej formy – pułapki poszukiwania prostych, łatwych i bezbolesnych rozwiązań.

16.Dobre wiadomości dla zadłużonych – zmiany prawodawstwa /nowelizacja ustaw o tzw. upadłości konsumenckiej, o dziedziczeniu długów, itd./ zmiany trendów w postępowaniu wierzycieli –      perspektywy działań mediacyjnych i prougodowych.

17.Dlaczego najlepszy plan nie wystarczy – z doświadczeń Programu M.Szafrańskiego: „Pokonaj swoje długi”.

18.Program Wsparcia Zadłużonych – w poszukiwaniu kompleksowej /interdyscyplinarnej/ formuły.

19.Wspólnota Dłużników Anonimowych – podstawowe założenia i zasady działania, jak założyć u siebie grupę AD.

VI. Podstawowe narzędzia pomagania

20.Autodiagnoza problemu – czy wystarczająco dużo kosztuje mnie zadłużenie – Test 15 pytań.

21.Opracowanie historii własnego zadłużenia

21.1.Obraz skali problemu – właściwe priorytety w obsłudze zobowiązań;

21.2.Bilans szkód spowodowanych zadłużeniem w różnych ważnych sferach życia.

22.Analiza osobistych zasobów, sytuacji oraz stanu zaplecza /Mój SWOT/

23.Jak przygotować budżet domowy na „trudne czasy” – o zasadach racjonalnego „zaciskania pasa”.

24.Dlaczego tak trudno wprowadzać zmiany w zarządzaniu pieniędzmi i nie tylko. Coś o zarządzaniu zmianą, podstawowe zasady planowania i wdrażania zmian, itd.

25.Opracowanie osobistego planu wyjścia z zadłużenia.

VIIProblemy szczególne

26.Zadłużenie a problem uzależnień od substancji PA /alkoholu, narkotyków/

27.Zadłużenie a patologiczny hazard oraz inne tzw. uzależnienia behawioralne – np. zakupoholizm;

28.Przemoc ekonomicznej w domu dłużnika.

29.Specyfika pomocy tzw. młodocianym dłużnikom.

30.Szczególny charakter zadłużenia alimentacyjnego.

VIII. Aneks

31.Praca na przypadkach wybranych przez uczestników programu ( z zachowaniem anonimowości klienta).

32.Koleżeńska superwizja – jak dbać o siebie jako pomagającego.

33.Przydatne adresy – gdzie dłużnik może szukać pomocy.

34.Polecane źródła w Internecie i literatura.

 

Koordynator Programu

Roman Pomianowski – psycholog, Prezes SPWZ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ZRÓWNOWAŻONE STARATEGIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

– postępowanie z zadłużonym klientem

Cele szkolenia:

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za egzekucję należności do bardziej efektywnego dochodzenia należności poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • podstawy psychologii zadłużenia – rozpoznawania natury i skali problemu tzw. „trudnych klientów”;
 • budowania efektywnych relacji z klientem – podstawy administracyjne, prawne wypracowania ugody;
 • wypracowania własnej/lokalnej strategii pracy z zadłużonymi – poznanie tzw. „dobrych praktyk” pracy z zadłużonymi klientami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy psychologii zadłużenia
 • Dlaczego niektórzy ludzie nie płacą swych zobowiązań – dziwna hierarchia priorytetów.
 • Co dzieje się z osobami zadłużonymi/niewypłacalnymi – o wyuczonej bezradności dłużniczej.
 1. Typy niewypłacalnych klientów podstawą do indywidualizacji strategii postępowania – specyfika dłużników:
 • Biernych / bezwolnych – dlaczego nie podejmują kontaktu, nie odbierają wezwań, itd.;
 • Uciekających przed problemem – gdzie, dlaczego i z jakim skutkiem;
 • Manipulantów – świadomie nieuczciwych czy uwikłanych w własną grę;
 • Roszczeniowych – którym wydało się że najlepszą obroną jest atak.
 1. W poszukiwaniu optymalnej strategii postępowania:
 • Zalety – wady tzw. „twardego podejścia”

– postępowanie administracyjne, rola zgłoszenia do KRD, postępowanie sądowe, windykacja, egzekucja sądowa, komornicza – kiedy i wobec kogo bywa skuteczne;

–  co z upadłością konsumencką – szansa czy zagrożenie?

 • Zalety – wady tzw. „miękkiego podejścia”

– negocjacje, mediacje – jak i z kim pracować nad wypracowaniem ugody;

– dobre praktyki w zakresie polubownych strategii odzyskiwania długów.

 • Zrównoważona strategia dochodzenia należności – co to oznacza w praktyce.
 1. Narzędzia pracy z zadłużonymi klientami:
 • Rozpoznawanie problemu – wczesna diagnoza warunkiem powodzenia działań;
 • Motywowanie do działań – o strategii tzw. „interwencji kryzysowej”;
 • Negocjowanie ugody – podstawy prowadzenia efektywnych rozmów z dłużnikiem;
 • Nadzór i monitorowanie porozumień – utrwalenie efektów, Indywidualny Program Wyjścia z Zadłużenia w praktyce.
 1. Czy dłużnicy potrzebują szczególnej pomocy – o założeniach i czteroletnich doświadczeniach Programu Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu.
 2. Systemowe działanie – o potrzebie współpracy z lokalną administracją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, mediami, itd.
 3. Kluczowe kompetencje osób pracujących z zadłużonymi klientami – potrzeba nowego profilu łączącego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania finansami i psychologii.

Zajęcia realizowane będą metodami aktywnymi – warsztatowymi. Czas trwanie 16 godzin, w systemie dwudniowym. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów uzupełniających wyposażających ich w podstawowe narzędzia do samodzielnej pracy z zadłużonym oraz poszkoleniowe wsparcie e-learningowe oraz konsultacyjne indywidualnych przypadków.

Prowadzący zajęcia:

Zajęcia poprowadzi zespół dwóch doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, wsparty ekspertami z zakresu prawa, zarządzania finansami oraz windykacji.

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie zamknięte – w miejscu wybranym przez zamawiającego

Cena:

 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania większej liczby osób proponujemy korzystny rabat.

Więcej informacji na www.programwsparcia.com,

Referencje na życzenie. W sprawie szkolenia kontakt: info@programwsparcia.com lub tel.796 399 599

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bogaty zestaw materiałów oraz wsparcie po szkoleniu.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3. W CO GRAJĄ LUDZIE[1] … w sytuacji zadłużenia 

– w poszukiwaniu optymalnej relacji pomiędzy wierzycielem, pracownikami windykacji i egzekucji, a zadłużonym klientem

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym w szczególności pracownikom kancelarii komorniczych oraz firm windykacyjnych, na co dzień borykającym się z tzw. „trudnymi klientami”.

Cele szkolenia:

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za egzekucję należności do bardziej efektywnego dochodzenia należności poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • podstawy psychologii zadłużenia – rozpoznawania natury i skali problemu tzw. „trudnych klientów”;
 • psychologicznych podstaw budowania efektywnych relacji z klientem – w oparciu o ustalenia szkoły tzw. „analizy transakcyjnej”;
 • wypracowania własnej/osobistej strategii pracy z zadłużonymi – poznanie tzw. „dobrych praktyk” pracy z zadłużonymi klientami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy psychologii zadłużenia
 • Dlaczego niektórzy ludzie nie płacą swych zobowiązań – dziwna hierarchia priorytetów.
 • Co dzieje się z osobami zadłużonymi/niewypłacalnymi – o wyuczonej bezradności dłużniczej.
 1. Typy niewypłacalnych klientów podstawą do indywidualizacji strategii postępowania – specyfika dłużników:
 • Biernych / bezwolnych – dlaczego nie podejmują kontaktu, nie odbierają wezwań, itd.;
 • Uciekających przed problemem – gdzie, dlaczego i z jakim skutkiem;
 • Manipulantów – świadomie nieuczciwych czy uwikłanych w własną grę;
 • Roszczeniowych – którym wydało się że najlepszą obroną jest atak.
 1. W poszukiwaniu optymalnej strategii postępowania:
 • Jak na relacje międzyludzkie spojrzeć można z perspektywy „gry” – tzn. zbioru utrwalonych scenariuszy /”skryptów”/ realizacji własnych celów – podstawy analizy transakcyjnej E.Berna;
 • Czy „gra” jest zawsze świadomym sposobem manipulowania w poszukiwaniu łatwych wyjść z opresji;
 • Praktyczne konsekwencje rozpoznania skryptu – jak poznać w co gramy my i klienci;
 • Zalety – wady tzw. „twardego podejścia”

– kiedy postępowanie sądowe, windykacja, egzekucja komornicza – i wobec kogo bywa skuteczne;

–  co z upadłością konsumencką – szansa czy zagrożenie?

 • Zalety – wady tzw. „miękkiego podejścia”

– negocjacje, mediacje – jak i z kim pracować nad wypracowaniem ugody;

– dobre praktyki w zakresie polubownych strategii odzyskiwania długów.

 • Zrównoważona strategia dochodzenia należności – co to oznacza w praktyce.
 1. Narzędzia pracy z zadłużonymi klientami:
 • Rozpoznawanie problemu – wczesna diagnoza warunkiem powodzenia działań;
 • Motywowanie do działań – o strategii tzw. „interwencji kryzysowej”;
 • Negocjowanie ugody – podstawy prowadzenia efektywnych rozmów z dłużnikiem;
 • Nadzór i monitorowanie porozumień – utrwalenie efektów, Indywidualny Program Wyjścia z Zadłużenia w praktyce.
 1. Czy dłużnicy potrzebują szczególnej pomocy – o założeniach i czteroletnich doświadczeniach Programu Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu.
 2. Systemowe działanie – o potrzebie współpracy z lokalną administracją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, mediami, itd.
 3. Kluczowe kompetencje osób pracujących z zadłużonymi klientami – potrzeba nowego profilu łączącego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania finansami i psychologii.

Zajęcia realizowane będą metodami aktywnymi – warsztatowymi. Czas trwanie 16 godzin, w systemie dwudniowym. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów uzupełniających wyposażających ich w podstawowe narzędzia do samodzielnej pracy z zadłużonym oraz poszkoleniowe wsparcie e-learningowe.

Prowadzący zajęcia:

Zajęcia poprowadzi zespół dwóch doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, wsparty ekspertami z zakresu prawa, zarządzania finansami oraz windykacji.

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie otwarte

 Cena:

 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania większej liczby osób proponujemy korzystny rabat.

Więcej informacji na www.programwsparcia.com,

Referencje na życzenie. W sprawie szkolenia kontakt: info@programwsparcia.com lub tel.796 399 599

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bogaty zestaw materiałów oraz wsparcie po szkoleniu.

 

[1] Tytuł szkolenia niczego nie sugeruje – „W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich”– to tytuł przełomowej książki o poszukiwaniu optymalnej relacji, zgodnie z szkołą tzw. analizy transakcyjnej Erica Berne, której wykorzystanie może przyczynić się do istotnego zwiększenia efektywności działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. PRACA Z TRUDNYM, ZADŁUŻONYM, NIEWYPŁACALNYM PODOPIECZNYM

 

Ramowy program szkolenia „podstawowego”:

Szkolenie warsztatowe (2 dniowe) dla pracowników instytucji i służb obsługujących niewypłacalnych dłużników, dla przedstawicieli kluczowych instytucji, takich jak:  pomoc społeczna, kuratela sądowa, pracownicy windykacji i komornicy sądowi, itd. Istotnym celem tych szkoleń jest nie tylko podwyższenie kompetencji uczestników w  zakresie pracy z „trudnymi klientami”, ale zbudowanie płaszczyzny interdyscyplinarnej  współpracy wszystkich  kluczowych służb.

Cele warsztatów:

 • Poznanie istoty, mechanizmu powstawania syndromu wyuczonej bezradności, jako podstawy lepszego rozumienia problemowych zachowań zadłużonych klientów.
 • Trening praktycznych umiejętności pracy z trudnym, (agresywnym, roszczeniowym i biernym) podopiecznym – zmotywowania go do udziału w Programie Wsparc

PROGRAM SZKOLENIA

1.Istota, mechanizmy treningu bezradności dłużniczej;

2.Mój trudny podopieczny – ćwiczenie „sylwetka”;

3.Specyfika trudności pracy z „bezradnym”: agresywnym, roszczeniowym biernym podopiecznym – dlaczego bezradni podopieczni nie poszukują, nie korzystają z pomocy, dlaczego tkwią w miejscu powracają do swych destruktywnych zachowań;

4.Charakterystyczne typy niewypłacalnych dłużników – psychologiczny profil trudnych klientów:

– agresywnych, impulsywnych,

– roszczeniowych, manipulujących, o skłonnościach do pieniactwa i skargopisarstwa,

– biernych (depresyjnych, apatycznych, niezaradnych życiowo).

5. Istota roszczeniowości – źródła i mechanizmy psychologiczne postaw roszczeniowych, przewrotna logika malkontenctwa i narzekania, instrumentalne walory roszczeniowości, w poszukiwaniu optymalnego sposobu postępowania z podopiecznymi roszczeniowymi;

6.Bierność niewypłacalnych dłużników – rezultat czy wyuczony sposób na życie – coś o strategii defensywnej i samoutrudnianiu;

7.Mój trudny podopieczny – zasady skutecznego pomagania – ćwiczenia warsztatowe:

7.1 Budowanie relacji (nawiązanie kontaktu, motywowanie do zmiany),

7.2 Kluczowe kompetencje „pomagacza”;

7.3 Zachowania służące pomaganiu;

7.5.Planowanie zmiany:

– racjonalne formułowanie celów;

– indywidualne programowanie i monitorowanie procesu „10 Kroków efektywnej zmiany”.

Cały 7 blok zajęć odbywać będzie się w formie aktywnej pracy warsztatowej – ćwiczenia w parach, symulacje rzeczywistych sytuacji  omawiane w grupie;

8.Program Wsparcia Zadłużonych – na bazie dotychczasowych doświadczeń:

– założenia i cele

– formy i metody pracy z osobami zadłużonymi

– zasady udziału podopiecznych

– współpraca w przygotowaniu i  realizacji  Indywidualnego Programu Wyjścia z Zadłużenia – interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom niewypłacalnym.

– Wspólnota Dłużników Anonimowych środowiskiem wsparcia – zasady współpracy.

 

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie otwarte

 Cena:

 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania większej liczby osób proponujemy korzystny rabat.

Więcej informacji na www.programwsparcia.com,

Referencje na życzenie. W sprawie szkolenia kontakt: info@programwsparcia.com lub tel.796 399 599

 

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bogaty zestaw materiałów oraz wsparcie po szkoleniu.