Szkolenia

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę płatnych szkoleń o zróżnicowanej tematyce, będącej wynikiem zmieniającego się ustawodawstwa bądź przejmowania przez samorządy nowych zadań.

Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych działa od 2011 roku oferując pomoc psychologiczną, poradnictwo z zakresu prawa i windykacji oraz edukację ekonomiczną w zakresie zarządzania finansami. Doświadczenie zebrane w czasie pracy z osobami zadłużonymi oraz ich bliskimi zaowocowały opracowaniem programu szkoleń dedykowanych osobom pracującym  w instytucjach i organizacjach pomocowych.

Członkowie Stowarzyszenia dysponują dużym doświadczeniem w realizacji szkoleń poświęconych specyfice z tzw. „trudnym klientem” – prowadzonych systematycznie od 2008 roku. Przeszkolono ponad 1000 osób. W szkoleniach sprofilowanych na specyfikę pracy z klientem zadłużonym/niewypłacalnym od 2011 roku udział wzięły 332 osoby (w rejonie Wielkopolski i Mazowsza), w tym pracowników ZKZL w Poznaniu, Zakładu Mienia Komunalnego w Warszawie, firm windykacyjnych oraz kancelarii komorniczych.
Stowarzyszenie stale współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, MOPR w Poznaniu oraz Fundacją Barka.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym, pracownikom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za egzekucję należności, pracownikom spółek komunalnych, administracji wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osobom zawodowo pracujących z osobami zadłużonymi, np. pomocy społecznej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zgłoszeniowego on-line. Pozwala on zaoszczędzić czas oraz nie wymaga drukowania. Wystarczy wpisać niezbędne informacje oraz użyć przyciśku wyślij. Nasi konsultanci w ciągu 24 godzin wyślą do Państwa zwrotnie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 

1. ZRÓWNOWAŻONE STARATEGIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

– postępowanie z zadłużonym klientem

Cele szkolenia:

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za egzekucję należności do bardziej efektywnego dochodzenia należności poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • podstawy psychologii zadłużenia – rozpoznawania natury i skali problemu tzw. „trudnych klientów”;
 • budowania efektywnych relacji z klientem – podstawy administracyjne, prawne wypracowania ugody;
 • wypracowania własnej/lokalnej strategii pracy z zadłużonymi – poznanie tzw. „dobrych praktyk” pracy z zadłużonymi klientami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy psychologii zadłużenia
 • Dlaczego niektórzy ludzie nie płacą swych zobowiązań – dziwna hierarchia priorytetów.
 • Co dzieje się z osobami zadłużonymi/niewypłacalnymi – o wyuczonej bezradności dłużniczej.
 1. Typy niewypłacalnych klientów podstawą do indywidualizacji strategii postępowania – specyfika dłużników:
 • Biernych / bezwolnych – dlaczego nie podejmują kontaktu, nie odbierają wezwań, itd.;
 • Uciekających przed problemem – gdzie, dlaczego i z jakim skutkiem;
 • Manipulantów – świadomie nieuczciwych czy uwikłanych w własną grę;
 • Roszczeniowych – którym wydało się że najlepszą obroną jest atak.
 1. W poszukiwaniu optymalnej strategii postępowania:
 • Zalety – wady tzw. „twardego podejścia”

– postępowanie administracyjne, rola zgłoszenia do KRD, postępowanie sądowe, windykacja, egzekucja sądowa, komornicza – kiedy i wobec kogo bywa skuteczne;

–  co z upadłością konsumencką – szansa czy zagrożenie?

 • Zalety – wady tzw. „miękkiego podejścia”

– negocjacje, mediacje – jak i z kim pracować nad wypracowaniem ugody;

– dobre praktyki w zakresie polubownych strategii odzyskiwania długów.

 • Zrównoważona strategia dochodzenia należności – co to oznacza w praktyce.
 1. Narzędzia pracy z zadłużonymi klientami:
 • Rozpoznawanie problemu – wczesna diagnoza warunkiem powodzenia działań;
 • Motywowanie do działań – o strategii tzw. „interwencji kryzysowej”;
 • Negocjowanie ugody – podstawy prowadzenia efektywnych rozmów z dłużnikiem;
 • Nadzór i monitorowanie porozumień – utrwalenie efektów, Indywidualny Program Wyjścia z Zadłużenia w praktyce.
 1. Czy dłużnicy potrzebują szczególnej pomocy – o założeniach i czteroletnich doświadczeniach Programu Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu.
 2. Systemowe działanie – o potrzebie współpracy z lokalną administracją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, mediami, itd.
 3. Kluczowe kompetencje osób pracujących z zadłużonymi klientami – potrzeba nowego profilu łączącego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania finansami i psychologii.

Zajęcia realizowane będą metodami aktywnymi – warsztatowymi. Czas trwanie 16 godzin, w systemie dwudniowym. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów uzupełniających wyposażających ich w podstawowe narzędzia do samodzielnej pracy z zadłużonym oraz poszkoleniowe wsparcie e-learningowe oraz konsultacyjne indywidualnych przypadków.

Prowadzący zajęcia:

Zajęcia poprowadzi zespół dwóch doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, wsparty ekspertami z zakresu prawa, zarządzania finansami oraz windykacji.

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie zamknięte – w miejscu wybranym przez zamawiającego

Cena:

 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania większej liczby osób proponujemy korzystny rabat.

Więcej informacji na www.programwsparcia.com,

Referencje na życzenie. W sprawie szkolenia kontakt tel.796 399 599.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bogaty zestaw materiałów oraz wsparcie po szkoleniu.2. W CO GRAJĄ LUDZIE
[1] … w sytuacji zadłużenia 

– w poszukiwaniu optymalnej relacji pomiędzy wierzycielem, pracownikami windykacji i egzekucji, a zadłużonym klientem

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym w szczególności pracownikom kancelarii komorniczych oraz firm windykacyjnych, na co dzień borykającym się z tzw. „trudnymi klientami”.

Cele szkolenia:

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za egzekucję należności do bardziej efektywnego dochodzenia należności poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

 • podstawy psychologii zadłużenia – rozpoznawania natury i skali problemu tzw. „trudnych klientów”;
 • psychologicznych podstaw budowania efektywnych relacji z klientem – w oparciu o ustalenia szkoły tzw. „analizy transakcyjnej”;
 • wypracowania własnej/osobistej strategii pracy z zadłużonymi – poznanie tzw. „dobrych praktyk” pracy z zadłużonymi klientami oraz wymiana doświadczeń wśród uczestników szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy psychologii zadłużenia
 • Dlaczego niektórzy ludzie nie płacą swych zobowiązań – dziwna hierarchia priorytetów.
 • Co dzieje się z osobami zadłużonymi/niewypłacalnymi – o wyuczonej bezradności dłużniczej.
 1. Typy niewypłacalnych klientów podstawą do indywidualizacji strategii postępowania – specyfika dłużników:
 • Biernych / bezwolnych – dlaczego nie podejmują kontaktu, nie odbierają wezwań, itd.;
 • Uciekających przed problemem – gdzie, dlaczego i z jakim skutkiem;
 • Manipulantów – świadomie nieuczciwych czy uwikłanych w własną grę;
 • Roszczeniowych – którym wydało się że najlepszą obroną jest atak.
 1. W poszukiwaniu optymalnej strategii postępowania:
 • Jak na relacje międzyludzkie spojrzeć można z perspektywy „gry” – tzn. zbioru utrwalonych scenariuszy /”skryptów”/ realizacji własnych celów – podstawy analizy transakcyjnej E.Berna;
 • Czy „gra” jest zawsze świadomym sposobem manipulowania w poszukiwaniu łatwych wyjść z opresji;
 • Praktyczne konsekwencje rozpoznania skryptu – jak poznać w co gramy my i klienci;
 • Zalety – wady tzw. „twardego podejścia”

– kiedy postępowanie sądowe, windykacja, egzekucja komornicza – i wobec kogo bywa skuteczne;

–  co z upadłością konsumencką – szansa czy zagrożenie?

 • Zalety – wady tzw. „miękkiego podejścia”

– negocjacje, mediacje – jak i z kim pracować nad wypracowaniem ugody;

– dobre praktyki w zakresie polubownych strategii odzyskiwania długów.

 • Zrównoważona strategia dochodzenia należności – co to oznacza w praktyce.
 1. Narzędzia pracy z zadłużonymi klientami:
 • Rozpoznawanie problemu – wczesna diagnoza warunkiem powodzenia działań;
 • Motywowanie do działań – o strategii tzw. „interwencji kryzysowej”;
 • Negocjowanie ugody – podstawy prowadzenia efektywnych rozmów z dłużnikiem;
 • Nadzór i monitorowanie porozumień – utrwalenie efektów, Indywidualny Program Wyjścia z Zadłużenia w praktyce.
 1. Czy dłużnicy potrzebują szczególnej pomocy – o założeniach i czteroletnich doświadczeniach Programu Wsparcia Zadłużonych w Poznaniu.
 2. Systemowe działanie – o potrzebie współpracy z lokalną administracją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, mediami, itd.
 3. Kluczowe kompetencje osób pracujących z zadłużonymi klientami – potrzeba nowego profilu łączącego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, zarządzania finansami i psychologii.

Zajęcia realizowane będą metodami aktywnymi – warsztatowymi. Czas trwanie 16 godzin, w systemie dwudniowym. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów uzupełniających wyposażających ich w podstawowe narzędzia do samodzielnej pracy z zadłużonym oraz poszkoleniowe wsparcie e-learningowe.

Prowadzący zajęcia:

Zajęcia poprowadzi zespół dwóch doświadczonych trenerów Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, wsparty ekspertami z zakresu prawa, zarządzania finansami oraz windykacji.

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie otwarte

 Cena:

 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania większej liczby osób proponujemy korzystny rabat.

Więcej informacji na www.programwsparcia.com,

Referencje na życzenie. W sprawie szkolenia kontakt tel.796 399 599

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bogaty zestaw materiałów oraz wsparcie po szkoleniu.

 

[1] Tytuł szkolenia niczego nie sugeruje – „W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich”– to tytuł przełomowej książki o poszukiwaniu optymalnej relacji, zgodnie z szkołą tzw. analizy transakcyjnej Erica Berne, której wykorzystanie może przyczynić się do istotnego zwiększenia efektywności działań windykacyjnych i egzekucyjnych.


3. PRACA Z TRUDNYM, ZADŁUŻONYM, NIEWYPŁACALNYM PODOPIECZNYM

 

Ramowy program szkolenia „podstawowego”:

Szkolenie warsztatowe (2 dniowe) dla pracowników instytucji i służb obsługujących niewypłacalnych dłużników, dla przedstawicieli kluczowych instytucji, takich jak:  pomoc społeczna, kuratela sądowa, pracownicy windykacji i komornicy sądowi, itd. Istotnym celem tych szkoleń jest nie tylko podwyższenie kompetencji uczestników w  zakresie pracy z „trudnymi klientami”, ale zbudowanie płaszczyzny interdyscyplinarnej  współpracy wszystkich  kluczowych służb.

Cele warsztatów:

 • Poznanie istoty, mechanizmu powstawania syndromu wyuczonej bezradności, jako podstawy lepszego rozumienia problemowych zachowań zadłużonych klientów.
 • Trening praktycznych umiejętności pracy z trudnym, (agresywnym, roszczeniowym i biernym) podopiecznym – zmotywowania go do udziału w Programie Wsparc

PROGRAM SZKOLENIA

1.Istota, mechanizmy treningu bezradności dłużniczej;

2.Mój trudny podopieczny – ćwiczenie „sylwetka”;

3.Specyfika trudności pracy z „bezradnym”: agresywnym, roszczeniowym biernym podopiecznym – dlaczego bezradni podopieczni nie poszukują, nie korzystają z pomocy, dlaczego tkwią w miejscu powracają do swych destruktywnych zachowań;

4.Charakterystyczne typy niewypłacalnych dłużników – psychologiczny profil trudnych klientów:

– agresywnych, impulsywnych,

– roszczeniowych, manipulujących, o skłonnościach do pieniactwa i skargopisarstwa,

– biernych (depresyjnych, apatycznych, niezaradnych życiowo).

5. Istota roszczeniowości – źródła i mechanizmy psychologiczne postaw roszczeniowych, przewrotna logika malkontenctwa i narzekania, instrumentalne walory roszczeniowości, w poszukiwaniu optymalnego sposobu postępowania z podopiecznymi roszczeniowymi;

6.Bierność niewypłacalnych dłużników – rezultat czy wyuczony sposób na życie – coś o strategii defensywnej i samoutrudnianiu;

7.Mój trudny podopieczny – zasady skutecznego pomagania – ćwiczenia warsztatowe:

7.1 Budowanie relacji (nawiązanie kontaktu, motywowanie do zmiany),

7.2 Kluczowe kompetencje „pomagacza”;

7.3 Zachowania służące pomaganiu;

7.5.Planowanie zmiany:

– racjonalne formułowanie celów;

– indywidualne programowanie i monitorowanie procesu „10 Kroków efektywnej zmiany”.

Cały 7 blok zajęć odbywać będzie się w formie aktywnej pracy warsztatowej – ćwiczenia w parach, symulacje rzeczywistych sytuacji  omawiane w grupie;

8.Program Wsparcia Zadłużonych – na bazie dotychczasowych doświadczeń:

– założenia i cele

– formy i metody pracy z osobami zadłużonymi

– zasady udziału podopiecznych

– współpraca w przygotowaniu i  realizacji  Indywidualnego Programu Wyjścia z Zadłużenia – interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom niewypłacalnym.

– Wspólnota Dłużników Anonimowych środowiskiem wsparcia – zasady współpracy.

 

Warianty możliwe do realizacji:

 • Szkolenie otwarte

 Cena:

 • Warunki organizacji oraz kosztów szkolenia zawsze podlegają indywidualnym uzgodnieniom z zainteresowanymi, w przypadku skierowania większej liczby osób proponujemy korzystny rabat.

Referencje na życzenie. W sprawie szkolenia kontakt tel.796 399 599.

 

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bogaty zestaw materiałów oraz wsparcie po szkoleniu.