Raport podsumowujący badanie wybranych aspektów świadomości ekonomicznej oraz kompetencji w zakresie zarządzania osobistymi finansami „Młodych” Polaków

Bezpośrednim powodem podjęcia przez nas badań dotyczących różnych aspektów aktywności ekonomicznej osób młodych jest zwrócenie uwagi na ten ważny życiowo okres. To w tym czasie – „wchodzenia w dorosłość” powinny ukształtować się kluczowe kompetencje zarządzania osobistymi finansami, mające służyć człowiekowi do końca życia. Z drugiej strony, to właśnie w tym okresie  podejmowane są się pierwsze poważne decyzje finansowe związane z zaciąganiem finansowych zobowiązań. Wiąże się to z ryzykiem zadłużenia się – częstokroć determinującego przebieg dalszego życia.

 

Zachęcamy do lektury oraz dyskusji nad uzyskanymi wynikami. Poszukujemy pomysłów oraz partnerów dla koniecznych działań profilaktycznych i zaradczych. O planowanych inicjatywach naszego Stowarzyszenia PWZ  w zakresie edukacji ekonomicznej młodych poinformujemy  już niebawem.

  Informacja prasowa BIG_swiadomosc_finansowa_slaby_punkt_mlodych_polakow
 Konferencja prasowa_badanie R. Pomianowski
 Raport końcowy Młodzi_publikacja 12.04.2017