Program Wsparcia Zadłużonych na Zielonym Dębcu i Świerczewie

2         Informujemy, że z dniem 15 października 2016 roku rusza na Dębcu i Świerczewie specjalna edycja PROGRAMU WSPARCIA  ZADŁUŻONYCH w ramach realizacji Projektu dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań, zleconego Stowarzyszeniu PWZ w ramach Konkursu  Mikrograntów przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, na rzecz mieszkańców z obszaru działania Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Projekt pod nazwą „PROGRAM WSPARCIA ZADŁUŻONYCH NA ZIELONYM DĘBCU I ŚWIERCZEWIE” jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców Dębca i Świerczewa i odpowiada na potrzeby mieszkańców w zakresie darmowego dostępu do edukacji prawnej i finansowej oraz do nieodpłatnej pomocy prawnej, windykacyjnej i psychologicznej w zakresie  ochrony prawnej osób zadłużonych i ich bliskich,  osób  zagrożonych  niewypłacalnością oraz ich bliskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony seniorów. 

W ramach w/w projektu mieszkańcy Dębca i  Świerczewa mogą wziąć udział w 4 spotkaniach edukacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) 17 października  2016 roku, godz. 12:00 do 14:00  –  spotkanie edukacyjne z psychologiem, na temat: „Stres zadłużenia” – czyli jak sobie radzić ze szczególnie trudnymi uczuciami: lęku, wstydu, poczucia winy, żalu – zagrożenie wyuczoną bezradnością dłużnika.

2) 25 października 2016 roku godz. 12:00 do 14:00 –  spotkanie edukacyjne z radcą prawnym na temat:  „Czy można odziedziczyć długi” – co mówi prawo spadkowe w kwestii zadłużenia, jak można bronić się przed skutkami zadłużenia osób najbliższych.

3) 3 listopada 2016 roku od 12:00 do 14:00 – spotkanie edukacyjne z radcą prawnym na temat: „ Upadłość konsumencka – oddłużenie jest możliwe” – przystępne przedstawienie jak działa upadłość konsumencka w praktyce, czyli kto, kiedy i jak może ogłosić upadłość konsumencką.

4) 8 listopada 2016 roku od 12:00 do 14:00 – spotkanie edukacyjne ze specjalistą ds.  windykacji i finansów na temat: „Windykacja – podstawowe etapy i pojęcia związane z windykacją” – czyli fachowe kompendium wiedzy o etapach windykacji, egzekucji komorniczej oraz o prawach dłużnika w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym.

Zajęcia będą się odbywać w lokalu Centrum Inicjatyw Lokalnych, w  Biurze Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu – ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61-441 Poznań.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

W ramach Projektu „PROGRAM WSPARCIA ZADŁUŻONYCH NA ZIELONYM DĘBCU I ŚWIERCZEWIE” mieszkańcy Dębca i Świerczewa mogą również korzystać BEZPŁATNIE w okresie od 15.10.2016 do 15.12.2016 z indywidualnych konsultacji i doradztwa z psychologiem, radcą prawnym bądź specjalistą ds. windykacji (do wyboru) w miejscu i w terminie uzgodnionym indywidualnie z zainteresowanymi .

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NASZYCH SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH ORAZ ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI.

Uwaga: liczba uczestników spotkań jest ograniczona z uwagi na warunki lokalowe.

Uwaga: liczba godzin indywidualnych konsultacji jest ograniczona projektem.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu lub indywidualnego doradztwa i konsultacji prosimy kierować:

e-mail: info@programwsparcia.com

telefonicznie: 796 399 599

formularz kontaktowy na stronie internetowej Stowarzyszenia www.programwsparcia.com

Jesteś zadłużony, nie dajesz rady z obsługą swoich zobowiązań? W Twoim najbliższym otoczeniu jest ktoś niewypłacalny? Nie zamartwiaj się, nie wstydź, nie uciekaj przed problemem – skorzystaj z pomocy. W podobnej do Twojej sytuacji jest dziś ponad 2,3 mln Polaków.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY