Nowy partner – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”

68-79695_m

Problem zadłużenia może przytrafić się każdemu – osobie młodej i starszej, zamożnej i ledwie wiążącej koniec z końcem, pracującej i bezrobotnej – tu nie ma grup  uprzywilejowanych. Nie wszystkim równie łatwo znaleźć pomoc – barierą może okazać się fakt mówienia innym językiem i wcale nie chodzi o obcokrajowców – żyją wśród  nas ludzie Głusi, jest ich w Polsce ponad 420 tys.

Na szczególne problemy Głuchych zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich oraz NIK..

Brak powszechnego dostępu do tłumaczy języka migowego sprawia Głusi są szczególnie narażeni na podejmowanie ryzykownych, często zgubnych decyzji. W sytuacjach  ciężkiego kryzysu bywają zdani jedynie na siebie, niekiedy własne dzieci.

„KODA   / CODA (Children/Child of Deaf Adults) to inaczej słyszące dzieci głuchych rodziców/  często chodzą z rodzicami do urzędów, banków, ośrodków medycznych jako tłumacze. Sama rola tłumacza jest obciążająca: od tego, jak dobrze przetłumaczy, zależy wiele. Bywa, że dziecko KODA nie rozumie treści, które ma przełożyć. Jeszcze gorzej, kiedy muszą tłumaczyć np. informacje o zadłużeniu, grożących karach, poważnej chorobie (w tym terminalnej!). /…/ Często stawiane są w sytuacjach, które przerastają ich dojrzałość poznawczą i emocjonalną, przez co zmuszone są szybko dorosnąć, by sprostać problemom nieadekwatnym do ich wieku. Oto trzyletnia dziewczynka dzwoni do pracy taty, aby poinformować o przyczynie jego absencji, sześciolatka wypełnia kwestionariusze paszportowe w urzędzie, sześcioletni chłopiec przekazuje matce informację od lekarza, że zdiagnozowano u niej raka i jest w stanie terminalnym, ośmioletni chłopiec asystuje jako tłumacz swojemu ojcu na spotkaniu grupy AA, inny ośmiolatek dowiaduje się w gabinecie ginekologa, że jego mama dokonała wielokrotnych aborcji, dziewięciolatka tłumaczy na rozprawie rozwodowej swoich rodziców. Są to przykłady autentyczne. /Cyt. Z Raportu RPO/.

Okazało się, że naszym sąsiadem /tj. Stowarzyszenia PWZ/ w siedzibie Naszego Stowarzyszenia w Nobel Tower jest Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”  http://towarzystwogest.eu/index.

Jesteśmy już po pierwszych, obiecujących rozmowach dot. współpracy.

W załączeniu raport Rzecznika Praw Obywatelskich „Sytuacja osób głuchych w Polsce”.

 

Corel-PDF-Fusion-icon-logoSytuacja osób głuchych w Polsce        images Towarzystwo „GEST”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..